Transparante Democratie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom
Wilt u het beleid in Nederland mede bepalen? Wilt u openheid en een einde maken aan achterkamertjespolitiek? Zou u Den Haag geregeld willen bijsturen? Dan bent u bij Transparante Democratie aan het juiste adres.

Volgens het kabinet & cs. gaat het fantastisch in Nederland. Op een aantal punten heeft men gelijk, maar op vele belangrijke punten gaat het niet zo fantastisch. De borstklopperij van Rutte II is dan ook een genante vertoning. Om de kiezer te paaien worden standaard in de periode voor de verkiezingen de sigaren uit eigen doos uitgedeeld. En straks in maart 2017 zal wederom blijken dat er eigenlijk weinig valt te kiezen.

Maar wat zou u ervan vinden als u kan kiezen voor een partij die:

 • maximale democratie nastreeft door geregeld referenda te houden zodat u voortdurend uw voorkeur en/of afkeur kunt aangeven;

 • zorgt dat de voorkeuren van de meerderheid leidend zijn voor de politieke richting bij volksvertegenwoordiging en publiek bestuur;

 • beleid ontwikkelt op basis van referenda democratie binnen de politieke partij waarbij de meerderheid van stemmen bepalend is voor politieke standpunten en beleid vanuit de partij;

 • vindt dat volksvertegenwoordiging en publiek bestuur er moet zijn voor de mensen en niet andersom;

 • nepotisme (vriendjespolitiek) verafschuwt;

 • iedere Nederlander een gelijke kans biedt.


Kortom, een partij die het gezonde verstand van burgers oprecht respecteert en een partij die de burger bij de politiek betrekt. Kijkt u verder op deze website zodat u een indruk krijgt hoe Transparante Democratie (TD) de democratie dient.


Agenda verkiezingen 2e kamer 15-3-2017

 • 30-09-2016: Persbericht Transparante Democratie

 • 01-10-2016: Werving leden

 • 19-12-2016: Sluitingsdatum registratie aanduiding

 • 30-01-2017: Sluitingsdatum kandidaatstelling

 • 15-03-2017: Verkiezingen 2e-kamer


Persbericht 3-10-2016
Sinds september 2016 heeft Nederland een nieuwe politieke partij, “Transparante Democratie”, die primair een heldere, rechtvaardige en doelmatige Nederlandse samenleving nastreeft. “Alweer een nieuwe politieke partij” horen we u denken. Sta ons deze gelegenheid toe om één en ander toe te lichten.

Terwijl de politiek zich manifesteert als een steeds belangrijker machtsfactor in samenhang met de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving zien velen en ook de oprichters van Transparante Democratie, Jos Keetels, Marius Elders en Jos Verheijde met lede ogen het toenemende gebrek aan vertrouwen van burgers in diezelfde politiek aan. Democratie in Nederland is anno 2016 helaas niet anders te typeren dan een op vriendjespolitiek drijvende parlementaire dictatuur. Die ene verkiezing in de 4 jaar, waarbij er eigenlijk niets te kiezen valt en standaard iedere partij weinig van de gedane beloften nakomt, doet geen goed aan het vertrouwen bij de burger. En ernstiger, het voedt het gevoel van onmacht. Geen wonder dus dat de maatschappelijke betrokkenheid bij de politiek tot een betreurenswaardig dieptepunt is gedaald.

Moderne communicatie wordt door de huidige politiek slechts ter beïnvloeding van meningen en standpunten gebruikt en bewust of onbewust niet ten dienste van de democratie ingezet; kortom een antieke benadering die niet past in het huidige tijdsgewricht. Transparante Democratie (hierna afgekort tot “TD”) staat haaks op de actuele politieke (wan)praktijken en gaat moderne communicatie juist ten dienste van de democratie inzetten zodat de werkelijke mening van de burger direct bepalend wordt voor de wet- en regelgeving. De sleutel ligt bij het geregeld middels onder andere moderne communicatie het in stemming brengen van relevante actuele onderwerpen en de uitslag daarvan bindend te maken voor publieke bestuurders en volksvertegenwoordiging van TD. Op die manier krijgen TD-leden naar behoefte meerdere keren jaarlijks de mogelijkheid om hun stem uit te brengen waarbij de meerderheid van stemmen bepalend is voor de standpunten die vanuit TD worden uitgedragen. Dit maakt dat TD de meest democratische politieke partij in den lande is.

TD is wezenlijk anders dan elke andere politieke partij. De functie van TD en haar bestuur is uitsluitend faciliterend en in dienst van het democratisch proces omdat de politieke standpunten op basis van meerderheid van stemmen door de leden van TD worden bepaald. TD heeft dan ook geen discutabel verkiezingsprogramma met vele loze beloften die weinig kiezers lezen en het is voor TD van geen enkel belang of een goed voorstel van rechts, links of uit de middenmoot komt, omdat de meerderheid van stemmen over zo’n voorstel bepalend is, en niet het politieke gekonkel in achterkamertjes. TD vindt ook dat de bezetting van volksvertegenwoordiging en openbaar bestuur op zuiver democratische wijze dient te geschieden. Terecht kan dan ook de opmerkelijke conclusie worden getrokken dat TD als politieke partij vooral niet aan politiek wil doen.

Nieuwe politieke partijen zoals TD worden door de kieswet sterk benadeeld ten opzichte van de gevestigde partijen. Alle 12 miljoen kiesgerechtigde Nederlanders zouden eigenlijk kosteloos en automatisch lid moeten kunnen zijn van TD ware het niet dat eerst de middelen moeten worden verworven om een echt democratisch Nederland te kunnen faciliteren. TD hoopt dat vele medelanders het belang van echte democratie inzien en tientjeslid gaan worden. Naast het feit dat elk lid stemrecht heeft, kan ieder lid zich voor elke functie in de volksvertegenwoordiging of publiek bestuur kandidaat stellen om vervolgens via democratische weg al of niet een plaats te verkrijgen.

Wij als TD hebben een hoop werk voor de boeg zoals het realiseren van de noodzakelijke ICT en het verwerven van noodzakelijke middelen en draagvlak. Iedereen die het democratisch beginsel respecteert is van harte welkom om mee te bouwen aan een democratisch Nederland waarbij de burger op basis van meerderheid van stemmen de scepter zwaait. U kunt ons bereiken via onze website
www.transparante-democratie.nl.

Oprichters TRANSPARANTE DEMOCRATIE

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu