Inhoudelijke informatieverstrekking bij referenda - Transparante Democratie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Inhoudelijke informatieverstrekking bij referenda

Stemrecht

Voor doelmatige referenda zullen de leden van Transparante Democratie (TD) informatie moeten verkrijgen. Het betreft informatie over het referendumproces, hoe & welke periode de stemmen kunnen worden uitgebracht, maar ook inhoudelijke voorinformatie betreffende de argumenten van de in stemming gebrachte voorstellen (zowel de argumenten voor als tegen!).

Het referendumproces is een taak van het TD-bestuur. Het bestuur stelt de periode van stemming en de informatieverstrekking vast en zorgt dat de ICT de referenda faciliteert. Daarnaast zorgt het bestuur er ook voor dat willekeurig uit de TD-leden (die daaraan willen meewerken) commissies worden ingesteld om de noodzakelijke inhoudelijke informatie over de referenda-onderwerpen te formuleren.

De ingestelde commissies hebben tot taak om informatie over de ‘voors’ en de ‘tegens’ van een referendum-onderwerp te verzamelen en dat om te zetten in korte toelichtingen zodat leden bij stemming snel inzicht kunnen verkrijgen over het referendum-onderwerp. De informatie die een commissie aanlevert wordt op objectiviteit en transparantie getoetst door een toezichthoudende commissie. Uitdrukkelijk bewaakt het TD-bestuur uitsluitend het faciliterende proces en oefent vanuit de bestuursfunctie als zodanig geen inhoudelijke invloed uit. Uiteraard is het een recht van ieder TD-lid, en wordt dat ook door TD uitdrukkelijk aangemoedigd, om inhoudelijke informatie vooral ook elders te verwerven.

Intelligente informatieverstrekking is van cruciaal belang voor de doelmatigheid van een referendum-democratie. Het kan namelijk niet zo zijn dat miljoenen mensen dagenlang moeten puzzelen om een visie over een onderwerp in stemming te ontwikkelen. Daarom faciliteert TD in de verstrekking van inhoudelijke informatie zodat leden snel en goed een mening kunnen vormen en al naar gelang persoonlijke visie hun persoonlijke stem kunnen uitbrengen.

De uitslag van de TDpartij-referenda zijn bindend voor de TD-volksvertegenwoordigers en de TD-publieke bestuurders. Deze hebben met TD een overeenkomst waarin deze verplicht zijn om stemmingsuitslagen te respecteren en dus ook conform stemmingsuitslagen politiek te handelen.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu