Kandidatuur TD-functies en functies volksvertegenwoordiging en publiek bestuur - Transparante Democratie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kandidatuur TD-functies en functies volksvertegenwoordiging en publiek bestuur

Transparante Democratie (TD) streeft oprecht naar een doelmatige en rechtvaardige Nederlandse samenleving voor iedere Nederlander. Dat betekent ook gelijke kansen en gelijke rechten voor iedereen. Een TD-lid kan zich dan ook voor iedere functie binnen en buiten TD kandidaat stellen. Aan een kandidatuur worden wel twee eisen gesteld:

  • Goede geestelijke gezondheid en;

  • Verklaring Omtrent Gedrag.


Bij meerdere kandidaten zal het TD-bestuur middels een eerlijk, transparant, en een doelmatig democratisch selectieproces de uiteindelijke kandidaat/kandidaten naar voren schuiven.

Voor elke aan TD toebedeelde politieke publieke functie kan ieder TD-lid zich dus kandidaat stellen. De functie kan zijn volksvertegenwoordiger (bijv. Tweede Kamerlid, gemeenteraadslid) of openbaar bestuurder (bijv. Minister, wethouder). Volksvertegenwoordigers en openbaar bestuurders zijn van het grootste belang om het TD-concept te effectueren: namelijk directe invloed van de referenda uitslagen op wet- en regelgeving; dit vereist dat kandidaten zich aan bepaalde voorwaarden contractueel conformeren; globaal komt dat op het volgende neer:

  • TD openbaar bestuurders en volksvertegenwoordigers mogen een eigen mening hebben maar zijn verplicht om de uitkomst van TD-referenda te respecteren en conform de uitslagen van die referenda de wet en regelgeving te be├»nvloeden. Indien de persoon in kwestie in deze in gebreke is/blijft, is deze verplicht de namens TD verkregen functie op te geven en af te zien van de uit de betreffende functie voortkomende extra en bijzondere rechten (bijvoorbeeld wachtgeld).

  • TD-bestuurders mogen een functie als volksvertegenwoordiger of publiek bestuurder niet gelijktijdig combineren. Het TD-bestuur bemoeit zich uitsluitend met het (democratische) proces(sen) en niet met politieke inhoud.

  • Het is TD volksvertegenwoordigers en TD publieke bestuursleden niet toegestaan om in eenzelfde relevante periode de functie te combineren met andere (semi)overheidsfuncties.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu