Privacy - Transparante Democratie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacy

Organisatie

Voor Transparante Democratie (TD) zijn privacy en het hebben van een eigen mening uitermate belangrijk grondrechten. TD doet er dan ook alles aan om de privacy van TD-leden te beschermen. Om die privacy te waarborgen zijn er maatregelen genomen:

  • TD brengt politiek en democratie naar de 21ste eeuw en maakt veelvuldig gebruik van moderne (digitale/communicatie-) middelen. Om de privacy van de TD-leden te waarborgen wordt de ledenadministratie op een vrijstaand ge├»soleerd systeem gevoerd; de ledenadministratie is daarmee volledig van internet ontkoppeld. Informatie van nieuwe leden bij inschrijving via digitale communicatie zal slechts tijdelijk op de TD-(internet)server(s) staan.

  • Persoonsgegevens van TD-leden worden uitsluitend gebruikt voor de TD-activiteiten en door de statutair specifiek met TD verbonden organisaties. Zij worden uitsluitend ter kennis gebracht aan diegenen die voor bedoelde TD-activiteiten over die gegevens moeten beschikken.

  • TD-referenda worden zodanig georganiseerd dat de privacy en anonimiteit van de kiezende leden volledig is gewaarborgd. Dit wordt gerealiseerd door bij TD-referenda een anonimiserende scheiding met de persoonsgegevens aan te brengen. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu